Regulamin Memento

1.   Po dokonaniu zamówienia i jego ostatecznym potwierdzeniu przez zamawiającego, należy dokonać wpłaty wartości zamówienia na konto bankowe:

mBank  79 1140 2004 0000 3702 7321 8110

2.   Zamówienie realizowane jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty na konto bankowe lub po wcześniejszym przesłaniu na maila potwierdzenia zapłaty, bądź też przy zamówieniu w siedzibie firmy oraz indywidualnych ustaleniach.

3.   Termin realizacji usługi może ulec zmianie poprzez niedogodne warunki pogodowe.

4.   Wykonane zlecenie raportowane jest dokumentacją fotograficzną, którą zamawiający otrzymuje na e-mail lub drogą pocztową, w zależności od opcji wybranej w zamówieniu.

5.   Ceny obejmują dojazd do cmentarzy na terenie Konina, dojazd do dalszych miejscowości jest płatny. Zakładka Cmentarze.

7.   W przypadku braku wody na cmentarzu wykonujemy sprzątanie w pakiecie mimi.

8.   Znaczne zanieczyszczenie grobu lub niestandardowe wymiary mają wpływ na zmianę ceny, wtedy kontaktujemy się z zamawiającym w celu indywidualnych ustaleń.

9.   Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z warunków atmosferycznych, aktów wandalizmu i kradzieży.

10. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość spotkania się z naszym pracownikiem i osobistego doglądu prac z Państwa strony.

11. Nie wykonujemy prac na obiektach zabytkowych (z wyjątkiem ułożenia kwiatów i zapalenia zniczy).

12. Mycie grobu od października do kwietnia tylko przy temperaturze powyżej 0°C i dostępie do wody na cmentarzu.

13. Impregnacja grobu wykonywana jest w temperaturze od 5 °C do 25 °C.

14. Realizujemy wszelakie indywidualne życzenia klienta.


*Powyższa pozycja nie stanowi cennika w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
* Cenny, są cenami brutto.